WWE Fastlane 2018: Becky Lynch & Naomi vs. Natalya & Carmella…

WWE Fastlane 2018: Becky Lynch & Naomi vs. Natalya & Carmella